(050) 549 00 05

Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid

Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid

Controle en toetsing

Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid

Enige echte zwem ABC

Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid

duidelijke lesmethode

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren.

Hoe willen we dit doel bereiken?

  • Kinderen voldoen aan de exameneisen van de Nationale Zwemdiploma’s en uiteindelijk aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (= Zwemdiploma C).
  • Zwemlesaanbieders, de zwemles en het diplomazwemmen zijn van hoge kwaliteit.
  • Het beroepsonderwijs en de beroepsbeoefenaren zijn van hoge kwaliteit.

Onze rol bij de Exameneisen Nationale Zwemdiploma’s
Er bestaat helderheid over de exameneisen wanneer deze landelijk zijn geregeld. Deze landelijk exameneisen hebben wij opgesteld in nauwe samenwerking met de zwembranche en vastgelegd in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. De landelijke exameneisen zijn gekoppeld aan het Zwem ABC. De vaardigheden die je moet tonen per zwemdiploma staan beschreven. De exameneisen worden zwaarder bij elk zwemdiploma. Je voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je je Zwemdiploma C hebt behaald. Dit betekent dat je vaardigheden beheerst voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen.

Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid

Vakkundige zwemonderwijzers

Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid

Erkende Licentiehouder

Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid

Nationale zwemveiligheidsnorm