(050) 549 00 05

Coronavirus en zwemmen

Coronavirus en zwemmen

Coronavirus en zwemmen:

Het coronavirus is helaas ook in Groningen aangetroffen. Nog geen reden tot paniek. Tot nu toe is er weinig bekend over zwemmen en het virus. Wij vragen onze bezoekers om de maatregelen van het RIVM op te volgen. Het RIVM geeft aan dat Nederland goed voorbereid is op een uitbraak. Een maatregelenpakket ligt klaar. De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:

· Regelmatig je handen wassen.
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
· Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
· Geen handen schudden of high five's.

Heb je een klein vermoeden van besmetting en ben je recent in (nieuwe) risicogebieden geweest? Of heb je koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid of een longontsteking? Dan adviseren we allereerst om telefonisch contact op te nemen met uw huisarts en te overleggen wat verstandig is. Bijvoorbeeld wel of niet thuisblijven. Net als bij de griep is het niet bevorderlijk voor de gezondheid om te sporten en raden wij zwemmen af.

De medewerkers van zwemschool Aqua Groningen volgen het landelijke advies van de RIVM op. De komende tijd vermijden wij persoonlijk contact. Hierdoor hopen wij het risico op overdracht te verminderen.