(050) 549 00 05

Erkenning NPZ-NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Leren zwemmen

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk. Wij wonen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op in een van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen.Om kinderen al heel jong vertrouwd te maken met water is er Babyzwemmen en Puppyzwemmen

De basis van het zwemonderwijs is het zwem ABC, een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.

Daarna kunnen zwemvaardigheidsdiploma's gehaald worden.

Diplomazwemmen en Nationale Zwemdiploma's
Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ geeft in totaal 27 Nationale Zwemdiploma's uit. Als een zwembad, zwemschool of zwemvereniging gaat afzwemmen, vragen ze het diplomazwemmen aan bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Het Platform zorgt ervoor dat het diplomazwemmen steekproefsgewijs worden bezocht door rapporteurs. De rapporteurs rapporteren hun bevindingen terug. Indien nodig kan het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ corrigerend optreden.

Ook zijn er eisen gesteld aan het zwembad waarin wordt afgezwommen. De Nationale Zwemdiploma's kunnen alleen worden behaald in zwembaden met een minimale wateroppervlakte van 160 m2, met een diepte van tenminste 80 cm. En binnen deze 160 m2 moet een gedeelte van tenminste 40 m2 minimaal 200 centimeter diep zijn.

Op deze wijze wordt de kwaliteit in Nederland op gelijk en goed niveau gehouden.

Het diplomazwemmen
Het diplomazwemmen is altijd een feestelijk gebeuren. Of het kind nu afzwemt voor het zwemdiploma A of voor een van de zwemvaardigheidsdiploma's. De kinderen met hun vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en overige belangstellenden verzamelen zich in het zwembad. Bij ieder diplomazwemmen is er een beoordelingscommissie. Hierin zitten mensen van het zwembad, de zwemschool of de zwemvereniging. Zij kijken of de kinderen alle onderdelen goed uitvoeren. Soms is er ook een rapporteur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ aanwezig. De rapporteur kijkt of de kinderen allemaal voldoen aan het vastgestelde niveau, maar kijkt ook of de beoordelingscommissie zijn werk goed doet en of het diplomazwemmen goed verloopt. De rapporteur brengt hierover verslag uit aan het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Daarnaast lopen er meestal nog een paar mensen rond die de kinderen helpen met het uittrekken van de natte kleren na het gekleed zwemmen en die aan de rand van het zwembad kinderen vertellen wat ze moeten doen.

Geslaagd
Na afloop van het diplomazwemmen maakt de beoordelingscommissie de uitslag bekend en worden de diploma's uitgereikt.

Feest
De zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen zorgen ervoor dat het diplomazwemmen voor de kinderen een feestelijke gebeurtenis wordt. Voor hen zijn de zwemdiploma's vaak de eerste diploma's die ze in hun leven halen.